Paglingon

Mayroon akong napansin sa mga nauna kong posts sa site na ito. Una, ako ay magulo bumuo ng isang talata. Tila wala akong natutunan sa lahat ng kurso na aking pinagaralan ukol sa pagsusulat. Pangalawa, magulo ang mga ideya na aking inilalagay sa aking mga posts. Sa unang parte ng talata, maayos ang panunulat at iisa ang pinatutunguhan ng mga ideya. Ngunit sa kinalaunan, paligoy-ligoy na at animo’y isang panglito sa pagiisip ng mga mambabasa ang natapos na post. Ano sa aking palagay ang ipinahihiwatig ng realisasyong ito?

Sa aking palagay, ito’y isang repleksyon ng aking pagkatao—maayos sa simula, magulo sa huli. Isa pa, isang tao na hindi nagbigay halaga sa mga kursong inenrolan at pinagkagastusan ng magulang. Datapwa’t ang mga ito ay mali at dapat bigyang pansin, ako ay natatakot at nangagamba na maging tama, maging katulad ang panunulat ng iba at sumunod sa mga teknikalidad ng panunulat.

Gayunpaman, nararapat pa rin itong bigyang pansin at pagbutihin. N

Advertisements